Jako czołowy międzynarodowy dostawca w branży motoryzacyjnej przetwarzamy dane klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy z całego świata. Osoby te powinny mieć świadomość, że przekazane nam dane są przetwarzane z zachowaniem poufności i wyłącznie przez upoważnionych pracowników.

Administratorem według rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) jest:

MAHLE GmbH („My”)
Pragstraße 26-46
70376 Stuttgart
Niemcy
E-mail: info@mahle.com

Inspektor ochrony danych:

MAHLE GmbH
Inspektor ochrony danych koncernu
Dr. Alexander Deicke
70376 Stuttgart
Niemcy
E-mail: cdpo@mahle.com

Wymogi prawne

Firma MAHLE zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania krajowych i międzynarodowych ustaw oraz przepisów w celu poszanowania prawa do samodzielnego decydowania o zakresie informacji.

Odnośnie zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przestrzegamy europejskich przepisów z zakresu ochrony danych oraz wynikających z nich przepisów krajowych. Jako przedsiębiorstwo z siedzibą w Niemczech obowiązuje nas przede wszystkim rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), nowa niemiecka federalna ustawa w sprawie ochrony danych, niemiecka ustawa telekomunikacyjna oraz niemiecka ustawa telemedialna. 

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych automatycznie zapisujemy w sposób zanonimizowany nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, stronę internetową, z której nastąpiło przejście na naszą stronę internetową, strony internetowe, które są odwiedzane na naszej witrynie, strony internetowe, na które następuje przejście z naszych stron internetowych oraz datę i czas trwania odwiedzin użytkownika. Te informacje są przez nas analizowane w sposób zanonimizowany. Dalsze dane osobowe są zbierane i przechowywane wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody. Nasze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie użytkowania naszych stron internetowych a nie działań użytkownika na stronach internetowych mediów społecznościowych lub innych usługodawców, którzy są dostępni za pośrednictwem linków zamieszczonych na naszych stronach internetowych. Użytkownicy powinny uzyskać informacje o zasadach ochrony danych na stronach internetowych określonych usługodawców.

O ile jest to ustawowo dozwolone, wykluczamy odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać wskutek korzystania z połączonych stron internetowych.

Inne dane osobowe są przez nas zapisywane wyłącznie wówczas, gdy użytkownik nam je przekaże np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, ankiety, oferty cenowej, rejestracji lub w celu realizacji umowy, i w tych przypadkach wyłącznie wówczas, gdy jest to dozwolone na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (patrz „Podstawa prawna przetwarzania danych”). 

Użytkownik nie jest zobowiązany umownie ani ustawowo do przekazania swoich danych osobowych. Jednak jest możliwe, że działanie określonych funkcji naszych stron internetowych będzie zależne do przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach dane osobowe nie zostaną przekazane, może to spowodować ograniczenie działania lub niedostępność tych funkcji.

Cele wykorzystania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego zostały nam dobrowolnie przekazane przez użytkownika oraz chronione w naszych systemach IT przed ingerencjami lub innymi działaniami niezgodnymi z prawem. Jeśli użytkownik przekazał nam pozostałe dane osobowe np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, ankiety, oferty cenowej, rejestracji lub w celu realizacji umowy, wykorzystamy te dane we wskazanych celach, dla potrzeb administracji klientów oraz – o ile będzie to konieczne – w celu realizacji i rozliczenia ewentualnych działań biznesowych, w wymaganym do tego celu zakresie. Nasi pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

Objaśnienie dotyczące plików cookie

Informacja o stosowaniu plików cookie i narzędzi analitycznych oraz o analizie danych użytkowych:

Stosujemy pliki cookie (ang. ciasteczko), aby zidentyfikować obszary zainteresowania i szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych wśród użytkowników i aby dzięki tym informacjom ulepszyć organizację i ułatwić obsługę tych stron internetowych. W tych samych celach stosujemy narzędzie analityczne Google Analytics; również w tym przypadku wykorzystywane są pliki cookie.

Funkcje i zastosowanie plików cookie

 • Pliki cookie to małe pliki, które są zapisywane na komputerze stacjonarnym, notebooku lub urządzeniu mobilnym przez odwiedzane strony internetowe. Na ich podstawie możemy np. rozpoznać, czy między urządzeniem użytkownika a naszymi stronami internetowymi istnieje połączenie lub który język lub inne ustawienie jest preferowane. Pliki cookie mogą również zawierać dane osobowe.
 • Używając naszych stron internetowych, użytkownik tym samym wyraża zgodę na stosowanie plików cookie. Użytkownik może także odwiedzać nasze strony internetowe bez zgody na stosowanie plików cookie, tzn. użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookie i w dowolnym momencie usunąć te pliki, dokonując odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu. Można to zrobić następująco:

  Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. To wstępne ustawienie można zmienić, aktywując w przeglądarce ustawienie „Nie akceptuj plików cookie”.

  Istniejące pliki cookie można w każdej chwili skasować. Dokładną instrukcję tej procedury można znaleźć w instrukcji przeglądarki internetowej lub producenta urządzenia.

  Stosowanie plików cookie, a także ich usunięcie lub brak zgody na ich stosowanie jest powiązane z użytkowanym urządzeniem i przeglądarką internetową. Dlatego użytkownik powinien skonfigurować brak zgody na stosowanie plików cookie lub usunąć te pliki odrębnie dla każdego urządzenia a w razie korzystania z kilku przeglądarek – również dla każdej przeglądarki.

  Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie plików cookie, nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych mogą być dostępne lub poszczególne funkcje mogą działać w ograniczony sposób.

Analiza danych użytkowych; Zastosowanie narzędzi analitycznych

 • Chcielibyśmy możliwie najlepiej dopasować treść naszych stron internetowych do zainteresowań użytkownika i w ten sposób ulepszyć naszą ofertę dla użytkownika. Aby zidentyfikować preferencje użytkowania i szczególnie popularne obszary stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie analityczne: Google Analytics.
 • W ramach stosowania tego narzędzia analitycznego dane mogą być przesyłane na serwery zlokalizowane w USA i tam przetwarzane. Należy pamiętać: z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje zgodny ze standardami UE „odpowiedni stopień ochrony” w kontekście przetwarzania danych osobowych. Ten stopień ochrony może być jednak zastąpiony w poszczególnych przedsiębiorstwach przez certyfikację według tzw. regulacji „EU-U.S. Privacy Shield”.
 • Jeśli użytkownik nie chce, aby w ramach stosowania określonych narzędzi analitycznych informacje o odwiedzinach na stronie były zbierane i analizowane, może w każdej chwili cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość („Opt-Out”).

  Brak zgody jest realizowany poprzez umieszczenia w przeglądarce pliku cookie typu „Opt-Out”. Ten plik cookie służy wyłącznie jako potwierdzenie braku zgody użytkownika. Prosimy pamiętać, że plik cookie typu „Opt-Out” z przyczyn technicznych znajduje zastosowanie wyłącznie w przeglądarce, w której został ustawiony. Jeśli użytkownik usunął pliki cookie lub korzysta z innej przeglądarki, lub z innego urządzenia końcowego, należy ponownie skonfigurować opcję „Opt-Out”.

  Poniżej znajduje się informacja o dostawcach stosowanych przez nas narzędzi analitycznych i o możliwości skorzystania z opcji „Opt-Out”:

  Google Inc. („Google”)
  Google posiada certyfikację zgodnie z regulacją „EU-U.S. Privacy Shield”. Użytkownik może zapobiec przesyłaniu, zbieraniu oraz przetwarzaniu swoich danych przez Google. Informacje na ten temat można znaleźć pod następujących adresem internetowym: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Do niektórych stron internetowych MAHLE dołączono treści i usługi innych usługodawców, którzy mogą we własnym zakresie stosować pliki cookie i aktywne komponenty. Klikając taką ofertę, przesyłamy w wymaganym zakresie dane do określonego usługodawcy (np. dane informujące o tym, że użytkownik znalazł określoną ofertę na naszej stronie internetowej i ewentualnie dalsze informacje, które użytkownik w tym celu podał na naszych strona internetowych). Firma MAHLE nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych usługodawców. Informacje o postępowaniu z danymi użytkownika należy znaleźć na stronach internetowych określonego usługodawcy.

Wtyczki stron społecznościowych i streaming wideo

 

 • Facebook
  W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy wtyczki („wtyczki”) sieci społecznościowej Facebook.com, która jest administrowana przez firmę Facebook Inc., Palo Alto, USA („Facebook”). Wtyczki są oznakowane logo Facebooka, dodatkiem „Facebook” lub „Like” (Lubię) lub „Share” (Udostępnij).

  Jeśli użytkownik uruchomi stronę naszej witryny internetowej, która zawiera takie wtyczki, wówczas są one najpierw nieaktywne. Dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie udostępniony przycisk, wtyczki zostaną aktywowane. Aktywacja powoduje nawiązanie połączenia z Facebookiem i wyrażenie zgody na przekazanie danych do Facebooka. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook może przyporządkować odwiedziny do tamtejszego konta. Jeśli użytkownik naciśnie określony przycisk, odpowiednia informacja z przeglądarki użytkownika zostanie bezpośrednio przesłana do Facebooka i tam zapisana.

  Cel i zakres zbieranych danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez Facebooka, a także przysługujące prawa i możliwości konfiguracji w celu ochrony prywatności użytkownika należy pobrać z informacji o ochronie danych Facebooka.

  Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook za pośrednictwem naszej witryny internetowej zbierał dane o użytkowniku, powinien wylogować się z Facebooka przed wywołaniem naszej witryny.
 • YouTube
  Na niektórych strona internetowych korzystamy z platformy wideo YouTube, administrowanej przez firmę YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 w USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

  Jeśli użytkownik otworzy stronę naszej witryny internetowej, zamieszczony tam odtwarzacz YouTube nawiąże połączenie z platformą YouTube, aby umożliwić techniczne przesyłanie pliku wideo lub audio. Podczas nawiązywania połączenia z YouTube zostają przesyłane dane na platformę YouTube.

  Cel i zakres zbieranych danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez YouTube, a także przysługujące prawa i możliwości konfiguracji w celu ochrony prywatności użytkownika należy pobrać z informacji o ochronie danych platformy YouTube.
 • AdmiralCloud
  Na niektórych stronach wykorzystujemy usługę streamingu wideo AdmiralCloud, świadczoną przez firmę mmpro.film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin w Niemczech. AdmiralCloud jest platformą umożliwiającą m.in. odtwarzanie plików audio i wideo.

  Jeśli użytkownik otworzy stronę naszej witryny internetowej, zamieszczony tam odtwarzacz nawiąże połączenie z AdmiralCloud, aby umożliwić techniczne przesyłanie pliku wideo lub audio. Podczas nawiązywania połączenia z AdmiralCloud zostają przesyłane dane do firmy mmpro.film- und medienproduktion GmbH.

  Cel i zakres zbieranych danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez firmę mmpro.film- und medienproduktion GmbH, a także przysługujące prawa i możliwości konfiguracji w celu ochrony prywatności użytkownika należy pobrać z informacji o ochronie danych firmy mmpro.film- und medienproduktion GmbH.
 • Google Maps
  Ta strona korzysta z serwisu Google Maps za pośrednictwem API. Serwisem zarządza firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Zwykle informacja ta przesyłana jest na serwer Google zlokalizowany w USA i tam zapisywana. Administrator niniejszej strony nie ma wpływu na transfer tych danych.

  Serwis Google Maps jest stosowany, aby zwiększyć atrakcyjność strony internetowej i ułatwić zlokalizowanie miejsc wskazanych przez nas na niniejszej stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z artykułem 6 (1) (f) RODO.

  Dalsze informacje o przetwarzaniu danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu firmy Google o ochronie danych.

Wtyczka stron społecznościowych pozostaje aktywna, dopóki użytkownik nie dezaktywuje jej lub nie usunie plików cookie.

Klikając link określonej usługi lub aktywując wtyczkę stron społecznościowych, może zdarzyć się, że dane osobowe będą przesłane do usługodawców w krajach leżących poza Europejskich Obszarem Gospodarczym, w których – z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) – nie istnieje zgodny ze standardami UE „odpowiedni stopień ochrony” w kontekście przetwarzania danych osobowych. Prosimy wziąć pod uwagę tę okoliczność przed aktywowaniem linku lub wtyczki stron społecznościowych i tym samym przed zainicjowaniem przekazania swoich danych.

Anonimowe zbieranie danych za pomocą narzędzia Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy ruchu na stronie firmy Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje uzyskane dzięki plikom cookie o sposobie korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W ramach stosowania tych narzędzi analitycznych dane mogą być przesyłane na serwery zlokalizowane w USA i tam przetwarzane. Prosimy pamiętać, że z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje zgodny ze standardami UE „odpowiedni stopień ochrony” w kontekście przetwarzania danych osobowych. Ten stopień ochrony może być jednak zastąpiony w poszczególnych przedsiębiorstwach przez certyfikację według regulacji „EU-U.S. Privacy Shield”. Google posiada certyfikację zgodnie z regulacją „EU-U.S. Privacy Shield”. Jeśli użytkownik nie chce, aby w ramach stosowania danego narzędzia analitycznego informacje o odwiedzinach na stronie były zbierane i analizowane, może w każdej chwili cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość („Opt-Out”).

Brak zgody jest realizowany poprzez umieszczenia w przeglądarce pliku cookie typu „Opt-Out”. Ten plik cookie służy wyłącznie jako potwierdzenie braku zgody użytkownika. Prosimy pamiętać, że plik cookie typu „Opt-Out” z przyczyn technicznych znajduje zastosowanie wyłącznie w przeglądarce, w której został ustawiony. Jeśli użytkownik usunął pliki cookie lub korzysta z innej przeglądarki, lub z innego urządzenia końcowego, należy ponownie skonfigurować opcję „Opt-Out”.

Dodatek przeglądarki internetowej do dezaktywacji narzędzia Google Analytics (BETA)dezaktywacja Google Analytics

W razie aktywowania anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika będzie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia administratorowi strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP przeglądarki użytkownika przekazany w ramach usługi Google Analytics nie będzie agregowany z innymi danymi Google.

Użytkownik zasadniczo może odwiedzać strony internetowe MAHLE GmbH anonimowo, tzn. bez przekazywania nam informacji o swojej tożsamości.

Bezpieczeństwo

Za pomocą środków organizacyjnych i technicznych dbamy, aby przetwarzane przez nas dane użytkownika był chronione przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób niepowołanych. Podejmowane przez nas w tym celu środki bezpieczeństwa zawsze dostosowujemy do najnowszego stanu techniki. 

Newsletter

Abonując newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane podane podczas subskrypcji newslettera będą wykorzystane wyłącznie w celu przesłania newslettera, jeśli nie wyrażono zgody na inne wykorzystanie. Subskrypcję można w każdym momencie zakończyć za pomocą opcji rezygnacji zamieszczonej w newsletterze.

Wyrażenie zgody

Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na opisane w niniejszym oświadczeniu przechowywanie i wykorzystanie jego danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania i uzupełniania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Obowiązuje aktualnie opublikowane oświadczenie o ochronie prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, stanowi ona podstawę prawną dla przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów zainicjowania lub realizacji umowy z użytkownikiem podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. w celu przechowania danych), jesteśmy do tego upoważnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oprócz tego przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych uprawnionych interesów oraz uprawnionych interesów osób trzecich według art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takimi uprawnionymi interesami jest zachowanie funkcjonalności naszych systemów IT, a także wprowadzenie do obrotu własnych i obcych produktów i usług oraz udokumentowanie kontaktów biznesowych.

Usunięcie danych osobowych użytkownika

Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy tylko cel, dla którego dane zostały zebrane i przetworzone, przestanie obowiązywać. Przechowanie danych wykraczające poza ten moment ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to wymagane zgodnie z ustawami, rozporządzeniami lub innymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej lub krajów członkowskich Unii Europejskiej, które nas obowiązują.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Niniejszym informujemy, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą zgodnie rozporządzeniem UE o ochronie danych (UE RODO) ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika:

 • Prawo dostępu według artykułu 15 UE RODO
 • Prawo do sprostowania danych według artykułu 16 UE RODO
 • Prawo do usunięcia danych według artykułu 17 UE RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania według artykułu 18 UE RODO
 • Prawo do przenoszenia danych według artykułu 20 UE RODO

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 UE RODO ma on zawsze możliwość cofnięcia zgody na zbieranie, przetwarzanie/zatrzymywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika aż do momentu cofnięcia zgody. Podobnie w mocy pozostaje prawo do dalszego przetwarzania tych danych na podstawie innej podstawy prawnej, np. w celu realizacji prawnych obowiązków (por. ustęp „Podstawa prawna przetwarzania danych”).

Prawo do sprzeciwu

Z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika, użytkownik ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, które to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia interesów). Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, dane osobowe użytkownika będą nadal przetwarzane tylko wówczas, jeśli możemy wykazać istnienie wystarczających uzasadnionych powodów, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia ustawowe, użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Osoby kontaktowe

W razie pytań do firmy MAHLE odnośnie ochrony danych lub zamiaru skorzystania ze swoich praw dostępu jako osoba, której dane dotyczą, należy zwrócić się do inspektora ochrony danych naszej firmy. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem oficjalnego adresu firmy MAHLE GmbH lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: dataprivacy@mahle.com