Co robić w razie wątpliwości odnośnie do autentyczności produktu?

Jeśli podejrzewasz, że masz do czynienia z piractwem produktowym lub podrabianą marką, albo masz pytania dotyczące tej kwestii, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Napisz do nas na adres: original@mahle.com

Z góry dziękujemy za pomoc!

Podrabianie marki to niedozwolone zastosowanie marki (znaku towarowego, nazwy, logo, nazwy handlowej). Jeśli wystąpi naruszenie praw ochronnych i podrabiany produkt zostanie wprowadzony na rynek, zachodzi piractwo produktowe.

Projektowanie innowacyjnych części samochodowych wiąże się ze znacznymi inwestycjami, które muszą wpływać na cenę produktu. Tylko w ten sposób można pokryć koszty prac badawczych i rozwojowych. Firma MAHLE chroni nowe projekty za pomocą patentów, które będą dostępne dla innych producentów dopiero po upływie 20 lat lub które są udostępnione na zasadzie licencji. 

Produkty MAHLE realizują w samochodach funkcje związane z bezpieczeństwem. Fałszowane lub imitowane produkty często wykazują gorsze parametry, co powoduje drastyczne zwiększenie ryzyka wypadku. W efekcie powstaje zagrożenie dla pasażerów, innych uczestników ruchu drogowego i środowiska. Na przykład zablokowane zawory silnikowe mogą doprowadzić do gwałtownego zatrzymania pracy silnika, a w przypadku wadliwego, a przez to nieszczelnego filtra paliwa występuje zagrożenie wybuchem. Oprócz tego skróceniu ulega okres użytkowania innych części w pojeździe, co skutkuje częstszymi i droższymi naprawami przy jednoczesnej utracie roszczeń gwarancyjnych.

W przypadku nielegalnego użycia marki lub patentu firma MAHLE stosuje zasadę „zero tolerancji” i zdecydowanie dochodzi swoich roszczeń. Poza tym próbujemy także zawrzeć ugodę ze sprawcami na drodze pozasądowej. Jednak w każdym przypadku sprawca musi się liczyć z konsekwencjami: prawo do poinformowania, zwrot kosztów, a często także odszkodowanie. Również wtedy, gdy produkt nie jest wytwarzany przez sprawcę, musi on spełnić obowiązek udzielenia informacji i wskazać swoich dostawców. Jeśli oskarżony sprzedawca jest ofiarą swojego dostawcy, może zadeklarować zaniechanie sprzedaży nielegalnych części i dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych, ściśle współpracując z firmą MAHLE.