Co robić w razie wątpliwości odnośnie do autentyczności produktu?

Jeśli podejrzewasz, że masz do czynienia z piractwem produktowym lub podrabianą marką, albo masz pytania dotyczące tej kwestii, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Napisz do nas na adres: original@mahle.com

Z góry dziękujemy za pomoc!

Co oznacza piractwo produktowe i podrabianie marki?

Podrabianie marki to niedozwolone zastosowanie marki (znaku towarowego, nazwy, logo, nazwy handlowej). Jeśli wystąpi naruszenie praw ochronnych i podrabiany produkt zostanie wprowadzony na rynek, zachodzi piractwo produktowe.

Jakie zagrożenia wiążą się ze stosowaniem nieoryginalnych produktów MAHLE?

Projektowanie innowacyjnych części samochodowych wiąże się ze znacznymi inwestycjami, które muszą wpływać na cenę produktu. Tylko w ten sposób można pokryć koszty prac badawczych i rozwojowych. Firma MAHLE chroni nowe projekty za pomocą patentów, które będą dostępne dla innych producentów dopiero po upływie 20 lat lub które są udostępnione na zasadzie licencji. 

Jakie funkcje pełni patent?

Produkty MAHLE realizują w samochodach funkcje związane z bezpieczeństwem. Fałszowane lub imitowane produkty często wykazują gorsze parametry, co powoduje drastyczne zwiększenie ryzyka wypadku. W efekcie powstaje zagrożenie dla pasażerów, innych uczestników ruchu drogowego i środowiska. Na przykład zablokowane zawory silnikowe mogą doprowadzić do gwałtownego zatrzymania pracy silnika, a w przypadku wadliwego, a przez to nieszczelnego filtra paliwa występuje zagrożenie wybuchem. Oprócz tego skróceniu ulega okres użytkowania innych części w pojeździe, co skutkuje częstszymi i droższymi naprawami przy jednoczesnej utracie roszczeń gwarancyjnych.

Z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć fałszerze części?

W przypadku nielegalnego użycia marki lub patentu firma MAHLE stosuje zasadę „zero tolerancji” i zdecydowanie dochodzi swoich roszczeń. Poza tym próbujemy także zawrzeć ugodę ze sprawcami na drodze pozasądowej. Jednak w każdym przypadku sprawca musi się liczyć z konsekwencjami: prawo do poinformowania, zwrot kosztów, a często także odszkodowanie. Również wtedy, gdy produkt nie jest wytwarzany przez sprawcę, musi on spełnić obowiązek udzielenia informacji i wskazać swoich dostawców. Jeśli oskarżony sprzedawca jest ofiarą swojego dostawcy, może zadeklarować zaniechanie sprzedaży nielegalnych części i dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych, ściśle współpracując z firmą MAHLE.

Co zrobić, jeśli kod QR jest nieczytelny?

Ponownie zeskanuj kod QR (w razie potrzeby sprawdź oświetlenie). Jeśli kod QR nadal jest nieczytelny, prosimy o kontakt z MAHLE:

Gdzie mogę znaleźć kod QR przeznaczony do zeskanowania w celu weryfikacji autentyczności?

Kod QR znajduje się na etykiecie zabezpieczającej, na dole po lewej stronie. Jest tam również wskazówka: „Scan QR code for authenticity check”. Kod QR znajdujący się na górze po prawej stronie zawiera informacje o produkcie.

Co zrobić, jeśli po zeskanowaniu kodu okaże się, że zakupiony produkt może być podróbką?

Prosimy o kontakt z MAHLE:

Jak działa proces skanowania?

patrz rozdział LINK

Dlaczego tak ważne jest zeskanowanie kodu zakupionego produktu?

Skanowanie służy do weryfikacji autentyczności produktu.

Więcej informacji

Które produkty MAHLE posiadają kod QR do służący do weryfikacji autentyczności?

Kod QR posiadają następujące części silnikowe: tłoki, zawory, turbosprężarki, pierścienie tłokowe, panewki łożyska, tuleje cylindrowe i PCU (Power Cell Unit). Wszystkie pozostałe produkty nie posiadają kodu QR (np. filtry i termostaty).