Partnerzy w systemie

MAHLE uważa się za odpowiedzialnego partnera w handlu detalicznym oraz dla warsztatów naprawczych. Zależy nam na daleko idących rozwiązaniach, zaczynając od ochrony środowiska po optymalizację procesu oraz różne koncepcje proponowane przez warsztaty naprawcze. Więcej informacji o naszych partnerach można zaleźć tutaj.

MAHLE Aftermarket GmbH, jako partner w systemie Partslife stosuje się do wszystkich postanowień prawnych zawartych w „Ustawie o gospodarce odpadami i obiegu zamkniętym substancji” (Closed Substance Cycle and Waste Management Act). Jako lobby na rzecz przemysłu części samochodowych oraz handlu detalicznego, Partslife oferuje ujednolicone rozwiązania przemysłowe mające na celu organizację i optymalizację gospodarki odpadami oraz programów recyklingowych.


 

Usługa usuwania opakowań Partslife
Zgodnie z niemieckim „Rozporządzeniem o Opakowaniach”, producenci i sprzedawcy opakowań handlowych są zobowiązani przyjąć do recyklingu opakowanie odesłane przez klienta. MAHLE Aftermarket GmbH spełnia ten warunek stosując recykling w ramach uczestnictwa w programie usuwania opakowań Partslife.

Partslife

The expertise of TecDoc, TecCom, TecRMI and Headline is pooled under the umbrella of TecAlliance. TecAlliance is now a leading global industry solution for the automotive aftermarket. We set and are continuously developing the industry standard, which is making cooperation within the industry more efficient, effective and transparent. In a unique global alliance with the main players of the digital aftermarket and a strong partner network, we support the success of all participants in the digital aftermarket with our data, processes and services.

TecAlliance