Partslife – recykling oraz system usuwania i unieszkodliwiania

MAHLE Aftermarket GmbH, jako partner w systemie Partslife stosuje się do wszystkich postanowień prawnych zawartych w „Ustawie o gospodarce odpadami i obiegu zamkniętym substancji” (Closed Substance Cycle and Waste Management Act). Jako lobby na rzecz przemysłu części samochodowych oraz handlu detalicznego, Partslife oferuje ujednolicone rozwiązania przemysłowe mające na celu organizację i optymalizację gospodarki odpadami oraz programów recyklingowych.


 

Usługa usuwania opakowań Partslife
Zgodnie z niemieckim „Rozporządzeniem o Opakowaniach”, producenci i sprzedawcy opakowań handlowych są zobowiązani przyjąć do recyklingu opakowanie odesłane przez klienta. MAHLE Aftermarket GmbH spełnia ten warunek stosując recykling w ramach uczestnictwa w programie usuwania opakowań Partslife.

Partslife

TecAlliance - Your strong partner for the automotive aftermarket

Ekspertyza TecDoc, TecCom, TecRMI oraz Headline jest zebrana pod szyldem TecAlliance. TecAlliance jest obecnie wiodącym globalnym rozwiązaniem branżowym dla motoryzacyjnego rynku wtórnego. Ustanawiamy oraz rozwijamy standardy przemysłowe poprzez usprawnianie współpracy wewnątrzprzemysłowej, poprawę efektywności oraz transparentności . W wyjątkowym sojuszu z głównymi markami świata cyfrowego aftermarketu i silną siecią partnerów, wspieramy sukces wszystkich uczestników cyfrowego rynku wtórnego naszymi danymi, procesami i usługami.

TecAlliance