Piractwo produktowe dotyczy wszystkich

Szacuje się, że niedopuszczone i techniczne wadliwe części samochodowe są przyczyną 1,5 mln wypadków rocznie – w tym 36 000 śmiertelnych. Fałszerze z reguły nie przestrzegają standardów OEM dotyczących rozwoju, produkcji i selekcji materiałów, a podróbki często charakteryzują się niewystarczającymi parametrami. Jest to przyczyną poważnych wypadków i znacznych szkód, które najczęściej nie są objęte gwarancją ani możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Produkty MAHLE są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu. Wynikające z gorszej jakości nieprawidłowe działanie lub całkowita awaria mogą mieć niebagatelne skutki zdrowotne, prawne i finansowe.

Skutki dla

Użytkowników:

- Wyższe ryzyko wypadku i wzrost zagrożeń dla zdrowia

- Utrata świadczeń gwarancyjnych i prawa do roszczeń odszkodowawczych

- Duże zagrożenie dla środowiska

- Zużycie innych części samochodowych

Sprzedawców

- Roszczenia gwarancyjne

- Kary pieniężne i pozbawienia wolności

- Dumping cenowy, który obciąża i deformuje rynek

Producentów

- Szkody na reputacji

- Malejący udział w rynku

- Wzrost nakładów na środki zabezpieczające

- Spadek obrotów

- Rocznie 2,5 mln miejsc pracy na całym świecie jest zagrożonych z powodu piractwa produktowego. Jednocześnie obniżone są wpłaty z tytułu podatków i składek społecznych, a siła innowacji oryginalnych producentów zostaje osłabiona.

Całościowej gospodarki

- Negatywny wpływ na środowisko

- Utrata wpływów z tytułu podatków i składek społecznych

- Niekorzystny wpływ na innowacyjność

Nasza porada: kupuj tylko u zaufanych sprzedawców i dokładnie sprawdzaj „wyjątkowo korzystne” oferty.

Strategia ochronna MAHLE

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z innymi producentami z naszej branży. Wymieniamy się informacjami na temat nielegalnych egzemplarzy części lub podróbek marek i patentów. Razem z partnerami dyskutujemy o synergii i najlepszych praktykach, analizujemy doświadczenia oraz opracowujemy nowe środki przeciwko piractwu produktów.

Każde naruszenie ochrony marki lub patentu MAHLE ma skutki prawne. Firma MAHLE stosuje podejście „zero tolerancji” i korzysta z wszystkich dostępnych możliwości prawnych przeciw producentom fałszowanych towarów.

Nasze działania:

- wspieramy naszą sieć sprzedaży oraz rozwój produktów

- monitorujemy rynki

- jesteśmy obecni na imprezach targowych na całym świecie

- przeprowadzamy analizy cen i zakupy testowe

- szkolimy klientów i celników

- współpracujemy ze sprzedawcami, konkurentami i właściwymi władzami

- należymy do Światowej Organizacji Celnej (WCO), globalnie angażujemy się w akcje służb celnych przeciwko importowi i eksportowi podejrzanych towarów, a także doradzamy podczas analizy towarów skonfiskowanych na granicach