Więcej informacji tutaj

Dla którego pojazdu obowiązują określone wielkości napełniania? W naszym aktualnym wykazie wielkości napełniania czynnika chłodniczego i oleju do kompresora klimatyzacji znajdziesz dokładne odpowiedzi na te pytanie – dla wszystkich najpopularniejszych typów pojazdów.

Środki ostrożności i objaśnienia

Informacje zawarte w poniższych tabelach zostały opracowane w oparciu o informacje dostarczone m.in. przez producentów pojazdów i dotyczą wyłącznie układów klimatyzacji w wersji oryginalnej. Wszelkie prace na układach klimatyzacyjnych powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolony personel, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i krajowymi regulacjami prawnymi.

Wszelkie prawa zastrzeżone (również do tłumaczenia). Żadnej części poniższej tabeli nie wolno powielać w jakiejkolwiek formie, mechanicznie, elektronicznie, poprzez kserokopię, mikrofilm lub jakąkolwiek inną metodą, w tym także fragmentarycznie, bez naszej pisemnej zgody. Poniższe informacje zostały starannie opracowane, jednak w przypadku tak obszernego materiału musimy zastrzec sobie prawo do występowania błędów. Poprzednie wersje tracą swoją ważność wraz z publikacją poniższych informacji.

1 skraplacz z okrągłymi przewodamia
2 skraplacz z płaskimi przewodami
3 skraplacz 16 mm
4 skraplacz 23 mm
5 silnik z tyłu
6 silnik z przodu
7 zawór rozprężny, stary typ
  zawór rozprężny, nowy typ
9 patrz naklejka w komorze silnika
n.a całkowita ilość w układzie nieznana lub nieokreślona przez producenta – ew. patrz naklejka w komorze silnika albo na sprężarce
q ilość zależna od wyposażenia – patrz naklejka w komorze silnika albo na sprężarce
w skraplacz 18 mm
e skraplacz 20 mm
f grubość płaskiego przewodu rurowego skraplacza
g bez chłodnicy oleju
h moduł skraplacza, osuszacz zintegrowany w skraplaczu
i nr Orga / nr produkcyjny patrz informacja w okolicy słupka A/B
VIN= numer identyfikacyjny pojazdu
(1) OE BEHR
Compressore Unicla: PAG OIL UNIDAP PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Zexel: PAG OIL ZEXEL ZXL 100PG PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Sanden: PAG OIL SANDEN SP 20 PAO 68 albo PAG ISO 100
Compressore Nippondenso: PAG OIL ND 8 PAO 68 albo PAG ISO 46
Compressore Kiki: FUCHS RENISO PAG 46” PAO 68 albo PAG ISO 46

Porównanie olejów

Typ oleju Zastosowanie Uwagi
Oleje PAG
do czynnika chłodniczego R134a
Istnieją różne oleje PAG do użytku z czynnikiem chłodniczym R134a o różnych właściwościach płynności (lepkości). Oleje PAG są higroskopijne i dlatego pojemniki, po ich otwarciu, nie mogą być długo przechowywane. Standardowe oleje PAG nie nadają się do użytku z czynnikiem R1234yf i do napędzanych elektrycznie kompresorów klimatyzacji.
Olej PAG YF
do czynników chłodniczych R1234yf i R134a
Istnieją różne oleje PAG do użytku z czynnikiem chłodniczym R1234yf o różnych właściwościach płynności (lepkości).
Szczególną cechą olejów PAG marki BEHR jest możliwość stosowania z czynnikiem R1234yf, a także z czynnikiem R134a. Oleje PAG są higroskopijne i dlatego pojemniki, po ich otwarciu, nie mogą być długo przechowywane.
PAG YF jest odpowiedni dla obu czynników chłodniczych R1234yf i R134a.
Olej PAG SP-A2
do czynników chłodniczych R1234yf i R134a
Do stosowania w napędzanych elektrycznie kompresorach klimatyzacji, które są fabrycznie napełniane specjalnym olejem PAG.  
Olej PAO 68
do czynnika chłodniczego R134a, częściowo do czynnika
R1234yf i innych
Może być stosowany jako alternatywa dla różnych olejów PAG oferowanych do R134a (z tą zaletą, że nie jest higroskopijny, tzn. w przeciwieństwie do innych olejów nie absorbuje wilgoci z powietrza atmosferycznego). Dwa gatunki olejów PAO 68 (AA1 i AA3), oferowane przez MAHLE pod marką BEHR, mogą być używane razem z różnymi czynnikami chłodniczymi (patrz przegląd produktów). Olej PAO 68 AA1 Clear Version (bez czynnika do wykrywania przecieków) można stosować również z nowym czynnikiem chłodniczym R1234yf, a także w kompresorach klimatyzacji z napędem elektrycznym w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.

Olej PAO i pozostałe oleje

Produkt Zastosowanie Typ kompresora
klimatyzacji
Czynnik
chłodniczy
Klasa lepkości Zawartość Nr art.
MAHLE
Dotychczasowy nr art.
Behr Hella Service
Olej PAG Układy klimatyzacji w pojazdach* Wszystkie typy** R134a PAG I (ISO 46) 250 ml ACPL 19 000P 8FX 351 213-031
Układy klimatyzacji w pojazdach* Wszystkie typy** R134a PAG II (ISO 100 250 ml ACPL 20 000P 8FX 351 213-051
Układy klimatyzacji w pojazdach* Wszystkie typy** R134a PAG III (ISO 150) 250 ml ACPL 21 000P 8FX 351 213-041
Olej PAG YF Układy klimatyzacji w pojazdach* Wszystkie typy** R1234yf,
R134a
PAG I (ISO 46) 250 ml ACPL 22 000P 8FX 351 213-121
Układy klimatyzacji w pojazdach* Wszystkie typy** R1234yf,
R134a
PAG II (ISO 100 250 ml ACPL 23 000P 8FX 351 213-131
PAG Olej SP-A2 Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych Kompresory elektryczne, które są fabrycznie napełniane specjalnym
olejem PAG
R1234yf,
R134a
PAG I (ISO 46) 250 ml ACPL 9 000P 8FX 351 213-141
Olej PAO 68 Układy klimatyzacji w pojazdach* Wszystkie typy (z wyjątkiem kompresorów
łopatkowych)
R1234yf,
R134a,
R413a,
R22,
R513a
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
500 ml
1.0 l
5.0 l
ACPL 11 000P
ACPL 10 000P
ACPL 14 000P
8FX 351 214-031
8FX 351 214-021
8FX 351 214-101
Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych i elektrycznych Kompresory elektryczne R1234yf,
R134a,
R513a
Chłodnie samochodowe
(dostawa świeżych produktów)
Kompresory tłokowe** R1234yf,
R134a,
R507a,
R500,
R513a
Chłodnie samochodowe
(dostawa mrożonych produktów)
Kompresory tłokowe** R507a,
R502,
R513a,
R22
Układy klimatyzacji w pojazdach* Kompresory łopatkowe** R134a,
R413a,
R513a
AA3 (ISO 100) 1.0 l ACPL 13 000P 8FX 351 214-081
Olej PAO 68 Plus UV Układy klimatyzacji w pojazdach* Wszystkie typy** (z wyjątkiem kompresorów
łopatkowych)
R134a,
R413a,
R22
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
500 ml
1.0 l
5.0 l
ACPL 15 000P
ACPL 16 000P
ACPL 17 000P
8FX 351 214-201
8FX 351 214-211
8FX 351 214-221
Chłodnie samochodowe
(dostawa świeżych produktów)
Kompresory tłokowe** R134a,
R507a,
R500
Chłodnie samochodowe
(dostawa mrożonych produktów)
Kompresory tłokowe** R507a,
R502,
R22
Układy klimatyzacji w pojazdach* Kompresory łopatkowe** R134a,
R413a
AA3 (ISO 100) 1.0 l ACPL 18 000P 8FX 351 214-281

* Pojazdy osobowe, użytkowe, maszyny rolnicze i budowlane
** Z wyjątkiem elektrycznych kompresorów klimatyzacji

Zastosowanie oleju do kompresora klimatyzacji zależy od wyboru typu kompresora i zastosowanego czynnika chłodniczego.
Nieprawidłowe przyporządkowanie może prowadzić do uszkodzeń, dlatego należy przestrzegać oddzielnych instrukcji producenta lub instrukcji dotyczących pojazdu.