Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

Hangi araçlar için hangi dolum miktarları geçerli? Güncel soğutucu madde ve klima kompresörü yağı dolum miktarları kitapçığımızda, yaygın olarak kullanılan çoğu araç tipi için bu sorunun doğru cevaplarını bulabilirsiniz.

Güvenlik önlemleri ve notlar

Aşağıdaki tablolarda yer alan bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra araç üreticileri tarafından sağlanan bilgilere göre derlenmiş olup, sadece orijinal versiyon klima sistemleri için geçerlidir. Klima sistemlerindeki tüm çalışmalar, ilgili güvenlik talimatları ve ülkeye özgü yasalar dikkate alınarak, sadece özel eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Çeviri de dahil olmak üzere, tüm hakları saklıdır. Bu tablonun hiçbir bölümü, herhangi bir şekilde, mekanik, elektronik olarak, fotokopi, mikrofilm veya başka bir yöntemle, alıntı şeklinde olsa bile bizim yazılı iznimiz olmadan çoğaltılamaz. Burada yer alan bilgiler, özenle derlenmiştir. Malzeme kapsamı nedeniyle, olası yanılgılara ilişkin haklarımızı saklı tutmak zorundayız. Bu bilgilerin yayınlanmasıyla, önceki sürümler geçerliliğini yitirir.

1 Yuvarlak borulu kondansatör
2 Yassı borulu kondansatör
3 16 mm kondansatör
4 23 mm kondansatör
5 Arkadan itişli
6 Önden çekişli
7 Genleşme valfi, eski tip
8 Genleşme valfi, yeni tip
9 Motor bölmesindeki etikete bakınız
n.a Sistem için gerekli toplam miktar bilinmiyor veya üretici firma tarafından belirtilmemiş – gerekirse, motor bölmesindeki veya kompresör üzerindeki etikete bakınız
q Miktar, donanıma bağlıdır – motor bölmesindeki etikete bakınız
w 18 mm kondansatör
e 20 mm kondansatör
f Kondansatörün yassı borusunun kalınlığı
g Yağ radyatörsüz
h Kondansatör modülü, kurutucu kondansatör içerisine entegre edilmiştir
i ORGA/üretim no. /A/B sütunu bölgesindeki bilgiye bakınız
VIN= Araç üretim no.
(1) OE BEHR
Kompresör Unicla: PAG OIL UNIDAP PAO 68 or PAG ISO 46
Kompresör Zexel: PAG OIL ZEXEL ZXL 100PG PAO 68 or PAG ISO 46
Kompresör Sanden: PAG OIL SANDEN SP 20 PAO 68 or PAG ISO 100
Kompresör Nippondenso: PAG OIL ND 8 PAO 68 or PAG ISO 46
Kompresör Kiki: FUCHS RENISO PAG 46” PAO 68 or PAG ISO 46

Yağların karşılaştırılması

Yağ tipi Kullanım Not
PAG yağlar,
R134a soğutucu madde için
Farklı akış özelliklerine (viskozitelere) sahip R134a soğutucu madde ile kullanım için farklı PAG yağlar mevcuttur. PAG yağlar higroskopiktir. Bu nedenle, kapağı açılan yağ kutuları uzun süre saklanamaz. Standart PAG yağlar, R1234yf soğutucu madde ve elektrikle çalışan klima kompresörleri için uygun değildir
PAG yağ YF,
R1234yf ve R134a soğutucu madde için
Farklı akış özelliklerine (viskozitelere) sahip R1234yf soğutucu madde ile kullanım için farklı PAG yağlar da mevcuttur. BEHR satış markasının bu PAG yağlarını farklı kılan özelliği, söz konusu yağların sadece R1234yf soğutucu madde ile kullanım için uygun olmaları değil, aynı zamanda R134a soğutucu madde ile birlikte de kullanılabilmelerinden kaynaklanmaktadır. PAG yağlar higroskopiktir ve bu nedenle kapağı açılan yağ kutuları uzun süre saklanamaz. PAG yağ YF, hem R1234yf hem de R134a soğutucu madde için uygundur.
PAG yağ SP-A2
R1234yf ve R134a soğutucu madde için
Fabrikada özel bir PAG yağ doldurulmuş, elektrikle çalışan klima kompresörlerinde
kullanım için.
 
PAO yağ 68,
R134a soğutucu madde için, kısmen R1234yf soğutucu madde ve diğer soğutucu maddeler için
Alternatif olarak, R134a için sunulan farklı PAG yağların yerine kullanılabilir (higroskopik olmamasının, yani diğer yağların aksine, çevre havasından nem çekmemesinin sağladığı avantajla). MAHLE'nin BEHR satış markası altında sunmuş olduğu iki farklı PAO yağ 68 (AA1 ve AA3), birçok farklı soğutucu madde ile birlikte kullanılabilir (bkz. ürüne genel bakış). PAO yağ 68 AA1 Clearv Version (kaçak arama maddesi olmadan), yeni R1234yf soğutucu madde ile birlikte ve ayrıca hibrit ve elektrikli araçlardaki elektrikle çalışan ! klima kompresörlerinde de kullanılabilir.

PAO yağ ve diğer yağlar

Ürün Kullanım Klima
kompresörü
Soğutucu
madde
Viskozite
sınıfı
İçerik MAHLE
ürün kodu
Önceki Behr Hella
Service ürün kodu
PAG yağ Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R134a PAG I (ISO 46) 250 ml ACPL 19 000P 8FX 351 213-031
Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R134a PAG II (ISO 100 250 ml ACPL 20 000P 8FX 351 213-051
Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R134a PAG III (ISO 150) 250 ml ACPL 21 000P 8FX 351 213-041
PAG yağ YF Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R1234yf,
R134a
PAG I (ISO 46) 250 ml ACPL 22 000P 8FX 351 213-121
Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R1234yf,
R134a
PAG II (ISO 100 250 ml ACPL 23 000P 8FX 351 213-131
PAG yağ SP-A2 Hibrit ve elektrikli araçlardaki araç klima sistemleri Fabrikada özel PAG yağ doldurulmuş, elektrikle çalışan kompresörler R1234yf,
R134a
PAG I (ISO 46) 250 ml ACPL 9 000P 8FX 351 213-141
PAO yağ 68 Araç klima sistemleri* Tüm tipler (kayar kanatlı olanlar hariç) R1234yf,
R134a,
R413a,
R22,
R513a
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
500 ml
1.0 l
5.0 l
ACPL 11 000P
ACPL 10 000P
ACPL 14 000P
8FX 351 214-031
8FX 351 214-021
8FX 351 214-101
Hibrit ve elektrikli araçlardaki araç klima sistemleri Elektrikli kompresörler R1234yf,
R134a,
R513a
Frigorifik transporterler
(Taze gıda maddeleri
taşıyan araçlar)
Pistonlu kompresörler** R1234yf,
R134a,
R507a,
R500,
R513a
Frigorifik transporterler
(Derin donduruculu araçlar)
Pistonlu kompresörler** R507a,
R502,
R513a,
R22
Araç klima sistemleri* Kayar kanatlı kompresörler** R134a,
R413a,
R513a
AA3 (ISO 100) 1.0 l ACPL 13 000P 8FX 351 214-081
PAO yağ 68
Plus UV
Araç klima sistemleri* Tüm tipler** (kayar kanatlı olanlar hariç) R134a,
R413a,
R22
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
500 ml
1.0 l
5.0 l
ACPL 15 000P
ACPL 16 000P
ACPL 17 000P
8FX 351 214-201
8FX 351 214-211
8FX 351 214-221
Frigorifik transporterler
(Taze gıda maddeleri
taşıyan araçlar)
Pistonlu kompresörler** R134a,
R507a,
R500
Frigorifik transporterler
(Derin donduruculu araçlar)
Pistonlu kompresörler** R507a,
R502,
R22
Araç klima sistemleri* Kayar kanatlı kompresörler** R134a,
R413a
AA3 (ISO 100) 1.0 l ACPL 18 000P 8FX 351 214-281

* Binek ve ticari araçlar, tarım ve iş makineleri
** Elektrikli klima kompresörleri için olanlar hariç

Klima kompresörü yağlarının kullanım amacı, klima kompresörü tipinin ve kullanılan soğutucu maddenin seçimi tarafından belirlenir. Yanlış bir sınıflandırma, hasarlara yol açabilir.
Araca veya üretici firmaya özgü uyarılar özellikle dikkate alınmalıdır.