Korsan ürünler herkesi etkiler

Yaklaşık yılda 36.000 kişinin kazalarda ölmesi ve 1,5 milyon trafik kazasının, onaylanmamış ve teknik açıdan kusurlu araç parçalarından kaynaklandığı saptanmıştır. Ürün korsanları genellikle geliştirme, üretim ve malzeme seçimine ilişkin OEM spesifikasyonlarına uymadıklarından, sahte ve taklit ürünler çoğu zaman yetersiz randıman gösterirler – sonuç olarak ciddi arızalar ve hasarlar ortaya çıkar ve çoğunlukla garanti veya tazminat talepleri mümkün değildir.

MAHLE ürünleri, güvenlik işlevleriyle ilgilidir. Düşük kalite nedeniyle kusurlu çalışma veya tamamen arızalanma, sağlık, yasal ve ekonomik açıdan ciddi sonuçlara neden olabilir.

Sonuçlar

Tüketiciler açısından

- Sağlık ve kaza riskleri artar

- Garanti ve tazminat talepleri azalır

- Çevre açısından tehlikeler büyür

- Diğer araç parçaları aşınır

Bayiler açısından

- Garanti talepleri

- Para ve hapis cezaları

- Aşırı fiyat indirimi piyasayı sıkıntıya sokar ve işleyişini bozar

Üreticiler açısından

- İtibar zedelenmesinden zarar görürler

- Marka değeri düşer

- Güvenlik önlemleri için giderler artar

- Ciro azalır

- Ürün korsanlığı nedeniyle küresel ölçekte yılda 2,5 milyon iş yeri kaybolmaktadır. Buna paralel olarak vergi ve sosyal kesenekler ortadan kalkmakta, orijinal parça üreticilerinin inovasyon gücü zayıflamaktadır.

Genel ekonomi

- Olumsuz çevresel etki

- Vergi ve sosyal sigorta gelirlerinin kaybolması

- İnovasyon gücü üzerinde olumsuz etkiler

Tavsiyemiz: Yalnızca güvenilir bayilerden mal satın alın ve “uygun fiyatlı” teklifleri özellikle daha dikkatli inceleyin.

MAHLE koruma stratejisi

Otomotiv sektöründeki diğer şirketlerle düzenli olarak bilgi alışverişi yapmaktayız. Ticari markaların veya patentlerin yasa dışı kopyaları ve sahteleri hakkında karşılıklı olarak birbirimizi bilgilendirmekteyiz. İş ortaklarımızla sinerjileri ve “en iyi uygulamaları” tartışmakta, deneyimleri analiz etmekte ve ürün korsanlığının her türlüsüne karşı yeni önlemler geliştirmekteyiz.

MAHLE, tespit ettiği her bir marka veya patent ihlâli hakkında yasal işlem yaptırmaktadır. MAHLE, sıfır tolerans politikasını izlemekte ve sahte ürün üreticilerine karşı tüm yasal araçları kullanmaktadır.

Şu yolu izleriz:

- Satış ve ürün geliştirme bölümlerimizi destekleriz

- Piyasaları izleriz

- Dünya çapında fuarlara katılırız

- Fiyat analizleri ve deneme alımları yaparız

- Müşterileri ve gümrük memurlarını eğitiriz

- Bayilerle, rakiplerle, resmi makamlarla işbirliği yaparız

- World Customs Organization/Dünya Gümrük Örgütü (WCO) üyesiyiz ve dünya çapında dikkat çeken malların ithalatı ve ihracatına karşı yürütülen gümrük işlemlerinin yanı sıra ülke sınırlarında el koyma uygulamalarının yaygınlaşmasını destekliyoruz