MAHLE Aftermarket

MAHLE ürünleri tüm dünyada her iki otomobilden bir tanesinde kullanılıyor, çünkü şirket dünyadaki en büyük otomotiv tedarikçilerinden ve ilk 3 sistem sağlayıcılarından bir tanesi. Konu piston sistemleri, silindir bileşenleri, supap tahriki, hava yönetimi ve sıvı yönetimi sistemleri olduğunda neredeyse tüm otomotiv ve motor üreticileri MAHLE ile işbirliği yapmaktadır.

MAHLE Aftermarket alanı bu bilgi birikimini ve elbette ki ilgili ürünleri piyasa, atölye ve motor bakımı alanında görev yapan partnerlerimize aktarmaktadır.

Motorun çevresinde bulunan motor parçalarını ve filtreleri veya parçaları mı arıyorsunuz? O zaman geniş ürün portföyümüz ile tam doğru yerdesiniz ve

burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Yanmalı motorun içinde, üzerinde ve etrafında bulunan bileşenler ile ilgili özel bir bilgi birikimi, Aftermarket partnerlerimize karşı hissettiğimiz büyük sorumluluk duygusu, son derece yüksek kalite ölçütleri ve

daha fazlası

MAHLE Aftermarket hakkındaki en önemli bilgiler: Çalışan sayısı, cirolar, tesislerimiz, MAHLE’nin OE müşterilerinden bazıları ve

daha fazlası

Dünyanın değişik yerlerinde Aftermarket’te yüksek kalitenin bir simgesi olarak kullanılan geleneklerle dolu beş isim - bununla ilgili en önemli bilgileri burada öğrenebilirsiniz. Bir tıklamadan sonra

daha fazlasını görebilirsiniz

MAHLE kuruluşu en büyük 30 otomotiv tedarikçisi arasında yer almakta ve dünyanın önde gelen yanmalı motor ve bunun çevre birimleri için bileşenler ve sistemler üreten şirkettir.

daha fazla bilgi

Hermann ve Ernst Mahle kardeşleri kuruluş yıllarında

MAHLE söz konusu olunca akla gelen ilk şey, kendisinin dünya çapında en büyük 30 otomobil yan sanayi tedarikçilerinden biri olup, dünya çapında çalışan bir şirket olduğu ve de uluslararası otomotiv sanayinin en önemli AR-GE partnerlerinden ve itici güçlerinden biri olduğu yönündedir. Ama birçok müşterinin, tedarikçinin ve partnerin bilmediği bir konu daha vardır: MAHLE yalnızca başarılı bir şirketler grubu değildir, çünkü bu şirketin arkasında % 99,9 hisse ile kamu yararına çalışan MAHLE Vakfı bulunmaktadır.

1964 yılında Hermann ve Ernst Mahle uzun vadeli ve kapsamlı bir karar verdiler. Kırk yıl boyunca şirket için yaşadıktan sonra, bir vasi tayin etmenin zamanı gelmişti. Ancak iki dünya savaşının ardından siyasi ve sosyal çalkantılardan etkilenen ve de idealist bir hümanist olan antropozof Rudolf Steiner’den ilham alan firma kurucuları, sadece firmanın sürekliliğini sağlamak istemiyorlardı. Aynı zamanda onlar için önemli olan olgu, kendilerinde derin bir şekilde hissettikleri toplum için sorumluluk duygusu idi. Bu iki kardeş savaştan sonraki yeniden inşa etme yıllarında sağlam bir şekilde duran hayatlarının eseri ve mülkiyetlerini, kamu yararına çalışan MAHLE Vakfı’na devrettiler ve bu vakıf o günden beri şirketteki neredeyse tüm hisselerin sahibi olmaya devam etmektedir. Oy hakkı, henüz kurulmuş olan MAHLE Beteiligungen GmbH (MABEG) bulunmakta, bugünkü adı “Verein zur Förderung und Beratung der MAHLE Gruppe Deutschland e. V.” (Mahle Gruppe Deutschland e.V. danışmanlık ve teşvik derneği).

Sürdürebilirlik deyimi bu kadar moda olmasından çok önce, Hermann ve Ernst Mahle, gelecek odaklı ve toplumsal davranışlar için bir ölçüt oluşturmuşlardı. Sağlık hizmetleri, kamusal gençlik hizmetleri, genel ilköğretim ve meslek eğitimin yanı sıra organik tarıma destek olmak MAHLE vakfının üzerinde durduğu asli konulardır. 1975 yılında kuruluşu vakıf tarafından önemli ölçüde desteklenen Stuttgart yakınlarındaki “Filderklinik” kliniği, vakfın destekleme çalışman larında odak noktalarından birisini oluşturmaktadır. Modern bilimsel tıp ile antroposofik tıbbın birlikte meydana getirdikleri sinerji, günümüze kadar mali açıdan desteklenmektedir. Buna ilave olarak 2006 yılından beri MAHLE Vakfı, kamu yararına çalışan “Filderklinik GmbH” nın hissedarıdır. Aynı şekilde Witten/Herdecke Üniversitesinin Waldorf pedagoji ve araştırma projeleri ve Almanya’da yine çok sayıda sosyal ve kültürel proje desteklenmektedir.

Küresel hareket eden bir kuruluş olarak MAHLE de elbette, küresel sorumluluk üstlenmekte, çok sayıda MAHLE çalışanı da kendi isteğiyle bu konuda rol almaktadır. Bu bağlamda örneğin Büyük Britanya’daki hava kurtarma hizmeti ve Kosova sığınmacılarının yeniden entegrasyonu için çaba gösteren “Elim Newlife Foundation” ile Kuzey Amerika’daki yardım derneği “United Way” sayılabilir. Uluslararası etkinlikler içinde bir ağırlık noktası da Güney Amerika’da, somut olarak Brezilya’dadır. Aşırı sosyal uçurumların olduğu bu ülkede MAHLE Vakfı “Associação Beneficente MAHLE” adlı kamu yararına çalışan bir organizasyon kurdu ve bu dernekle tüm toplum katmanlarına tıbbi hizmet vermeyi sürdürmektedir.

İşte Brezilya’da MAHLE’nin felsefesi belirgin bir hal alıyor: 10.000 çalışanı olan en yüksek cirolu kuruluşlardan birinde, iktisadi başarıyı direkt toplumun yararına yöneltmek için çaba sarf edilmektedir. Ne MABEG’in hissedarları ne de vakıf üyeleri, katkılarıyla kendilerine herhangi bir mali çıkar sağlamakta, yalnızca yediemin olarak MAHLE vakfının mülkiyetini yönetmektedirler. Vakfa sadece sınırlı bir kâr payı verilmekte, geri kalan en büyük pay ise şirkette kalmaktadır. Çünkü her kim kendi geleceğine yatırım yaparsa, ancak o zaman diğerlerinin geleceğini güvence altına alabilir.