MAHLE Müşteri Portalının Kullanımına İlişkin Kullanım Koşulları (bundan sonra CustomerCare Portal olarak anılacaktır)

MAHLE CustomerCare Portal’ın kullanımına ilişkin aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı lütfen dikkatlice okuyunuz. MAHLE CustomerCare Portal’ın bir çalışanınız tarafından kullanılmasıyla, bu Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğinizi zımnen beyan etmiş olursunuz. MAHLE CustomerCare Portal’ın sağlayıcısı, MAHLE Aftermarket GmbH (bundan sonra “MAHLE” olarak anılacaktır) şirketidir.

Madde 1 - Geçerlilik alanı

Kullanım Koşulları, MAHLE CustomerCare Portal’ın kullanımı için geçerlidir. CustomerCare Portal’ın kullanımına devam etmek için müşteri (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) burada belirtilen hükümleri kabul etmelidir.

Müşteri, CustomerCare Portal’ı kullanarak Kullanım Koşulları'mızı kabul etmiş olur. CustomerCare Portal’ın müşterinin bir çalışanı tarafından kullanılması da müşteri tarafından kullanım olarak kabul edilir.

Madde 2 - CustomerCare’in kullanılabilirliği

MAHLE CustomerCare Portal, günün 24 saati kullanılabilir. Bununla birlikte, gerekli bakım çalışmaları nedeniyle kullanılabilirlik kesintiye uğrayabilir. Kullanılabilirlik kesintileri, mücbir sebepler, teknik arızalar veya bizim sorumlu olmadığımız diğer nedenlerden dolayı da meydana gelebilir.

MAHLE:

  • Müşteri portalının her türlü hatadan arındırılmış olarak kullanıma sunulmasının teknik olarak mümkün olmadığına ve bu nedenle MAHLE'nin hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğine,
  • Hataların müşteri portalının geçici olarak kapatılmasına yol açabileceğine,
  • Portalın kullanılabilirliğinin, örneğin MAHLE tarafından müşteri portalının işletilmesi için kullanılan servis sağlayıcılarının/veri işleyenlerin iletim kapasiteleri veya hizmet ve servisleri gibi, MAHLE’nin kontrolü dışındaki koşullara ve hizmetlere bağlı olduğuna dikkat çeker. Bu kapsama giren arıza ve aksamalardan MAHLE sorumlu değildir.

Madde 3 - MAHLE CustomerCare Portal’a erişim

MAHLE CustomerCare Portal’a erişim, MAHLE’nin her müşterisine ve müşterinin portalı kullanmak üzere belirlediği her çalışanına verilir.

MAHLE CustomerCare Portal’a kayt işlemi, müşteri tarafından çalışana atanan (işletmeye ait) bir e-posta adresi ve bir şifre aracılığıyla gerçekleşir. Bu durumda, satış ve sevkiyat departmanları tarafından kayıt işlemi onaylandıktan sonra, ilgili müşterinin müşteri hizmetlerinden sorumlu büro görevlisi tarafından ilk şifre atanır ve müşteriye iletilir. Daha sonra müşteri, “Şifremi unuttum” ve IDP (Identity Service Provider / Kimlik Hizmeti Sağlayıcısı) aracılığıyla bağımsız olarak yeni bir şifre atayabilir. Bu yeni şifre daha sonra sadece müşteri tarafından bilinir ve MAHLE nezdinde şifrelenmiş olarak saklanır.

Müşteri, çalışanlarından, özellikle de çalışanlarının seçiminden kendisi sorumludur.

Müşterinin erişim yetkisine sahip bir çalışanı belirli bir zamandan itibaren CustomerCare Portal kullanımına devam etme yetkisine sahip değilse, müşteri, örneğin fesih veya başka görevler üstlenmesi gibi nedenlerle çalışanının e-posta adresi ve şifresinin zamanında engellenebilmesi için, hangi çalışanın CustomerCare Portal kullanımından çıkarılacağını derhal MAHLE’ye bildirmekle yükümlüdür. Bildirim gerçekleşmez veya geç yapılırsa ve bu nedenle müşteri zarar görürse, MAHLE bundan sorumlu değildir.

Maddde 4 - Sorumluluk

MAHLE’nin sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal ile sınırlıdır

Madde 5 - Veri koruma

Veri koruma konusu ile ilgili olarak, aşağıdaki Veri Koruma Beyanı’na atıfta bulunulur:

https://www.mahle-aftermarket.com/eu/tr/privacy-statement/

Madde 6 - Kullanım koşullarındaki değişiklikler

MAHLE, CustomerCare Portal, Veri Koruma Beyanı ve işbu Kullanım Koşulları’nda herhangi bir zamanda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, bu hüküm bölünebilir olarak kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

Madde 7 - Mahkeme yeri ve yargı seçimi

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hariç olmak üzere, münhasıran Alman yasaları geçerlidir. Münhasır mahkeme yeri Stuttgart şehridir.