Co dziesiąta samochodowa część zamienna na rynku jest podrobiona. Falsyfikowane produkty oraz piractwo marek stają się coraz powszechniejsze na całym świecie i stwarzają znaczne problemy w przemyśle. Podrobione produkty przyczyniają się nie tylko do generowania kosztów. Duże problemy z jakością wpływają również na bezpieczeństwo na drodze – w konsekwencji mogą stwarzać sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.