Product piracy endangers end customers, damages a brand’s image and leads to loss of sales. As part of the initiative “Manufacturers against Product Piracy” (MAPP), renowned automobile suppliers are carrying the fight to product counterfeiters. As a measure to distinguish genuine products from fakes, all participating manufacturers mark their original products with a GS1 accordant data matrix code. This unique MAPP code can be checked with oneIDentity+ – worldwide, 24 hours a day. But oneIDentity+ offers much more. It is a manufacturer-independent service platform to support role-specific mobile processes and enable the display of marketing, product and maintenance information or the connection to customer loyalty systems.

Po otrzymaniu informacji o istnieniu nielegalnego magazynu, zajmującego się sprzedażą sfałszowanych filtrów różnych marek na rynku Aftermarket, przeprowadzono skoordynowane dochodzenie zwieńczone kontrolą na miejscu. Biuro bezpieczeństwa (PSB) przeprowadziło śledztwo na podstawie prywatnego zgłoszenia od różnych właścicieli marek z branży samochodowej. Dalsze ustalenia wykazały, że istnieją jeszcze dwa podobne magazyny. Podczas „nalotów” urzędnicy biura bezpieczeństwa skonfiskowali 20 458 podrobionych filtrów różnych producentów.

Na podstawie materiału dowodowego sprzedawca przyznał się do nielegalnej działalności. Sprawa jest nadal w toku. Powyższe zdarzenia są dużym sukcesem w walce z piractwem produktowym, a także dowodem, że wspólne działania producentów przynoszą wymierne rezultaty w walce z nielegalnymi podróbkami, obniżającymi bezpieczeństwo użytkowania pojazdów.

Podczas dużej obławy w Dubaju ponownie znaleziono duże ilości sfałszowanych części samochodowych. Akcja została przeprowadzona na podstawie zgłoszenia jednego ze znanych producentów części zamiennych. Wszystkie części były przeznaczone do sprzedaży na lokalnym rynku. M.in. znaleziono 18 000 filtrów oleju z nadrukiem MAHLE. Dla firmy transportującej nielegalne towary było to już drugie zdarzenie tego typu w bieżącym roku – jedyną zmianą względem wcześniejszego śledztwa była zmiana asortymentu oraz podrabianej marki. Wszystko wskazuje na to, że współuczestniczący importer dopuścił się recydywy. Obecnie trwają czynności śledcze.

Aby aktywnie przeciwdziałać piractwu produktowemu, organizacja WCO (World Customs Organization) zorganizowała kolejne szkolenie dla pracowników urzędów celnych w Afryce – tym razem w Ugandzie. Ponad 30 celników wzięło w nim udział i uczestniczyło z dużym zaangażowaniem. Urząd celny jest bardzo zainteresowany współpracą z firmą MAHLE, np. w razie ewentualnych konfiskat. Dzięki temu firma MAHLE w przyszłości uzyska informacje o przejęciu podrobionych towarów, które będą importowane do Ugandy lub przesyłane dalej jako tranzyt.

Licznie występujące podróbki na rynku afrykańskim były przyczyną zorganizowania przez Światową Organizację Celną (World Customs Organization, WCO) szkolenia dla celników, które odbyło się w Mombasie w Kenii. Po omówieniu zagadnień związanych z fałszowaniem marek i walką z piractwem różne firmy zaprezentowały swoje środki przeciw podrabianiu produktów. Ponad 60 celników z 13 krajów z zainteresowaniem uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu poświęconym tematyce identyfikacji podrobionych marek i produktów. Podobnie jak na innych szkoleniach tego typu pracownicy urzędów celnych notowali informacje i przykłady, aby skorzystać z tej wiedzy podczas kolejnych akcji celnych – jest to pierwszy krok firmy MAHLE w celu ochrony naszych klientów w Afryce przed zagrożeniami, jakie wiążą się z użytkowaniem pirackich części zamiennych. Na podstawie produktów sfałszowanych i oryginalnych zademonstrowano cechy zabezpieczające MAHLE na opakowaniach, a także ewentualne poszlaki wskazujące na wątpliwe pochodzenie towaru. Szkolenia były bardzo przydatne zarówno w opinii celników, jak i producentów uczestniczących w wydarzeniu.

Zaledwie kilka dni później uzyskaliśmy informację, że duża partia cylindrów MAHLE została zatrzymana na granicy kraju, którego celnicy wzięli udział w szkoleniu. Części zostały zidentyfikowane jako podróbki. Natychmiast wszczęto postępowanie prawne przeciw eksporterowi.

W ramach dłuższego śledztwa przeprowadzono skoordynowane obławy, podczas których biuro bezpieczeństwa (PSB, Public Security Bureau) zabezpieczyło podrabiane filtry powietrza i filtry oleju firm MAHLE oraz Knecht. Mimo przeszkód mnożonych przez właściciela zakładu urzędnicy – przy pomocy naszych ekspertów – mogli potwierdzić nielegalną działalność i wdrożyć środki prawne. Po zakończeniu śledztwa części zostaną zniszczone.

Po żmudnym śledztwie prowadzonym przez kilku poddostawców przemysłu motoryzacyjnego odnotowano wielki sukces kampanii przeciw podrabianym częściom zamiennych na Środkowym Wschodzie. Pracownicy z dwóch zakładów fałszerskich przyznają, że znajdujące się tam części bezmarkowe były przepakowywane, otrzymując na miejscu „nową” markę. Zabezpieczono podrabiane produkty wielu marek, co oczywiście przekłada się do wymierną stratę określonych firm. Pracownicy zostali tymczasowo zatrzymani, a właścicielowi wytoczono proces. Firma MAHLE zgłosiła roszczenia wobec dostawców oraz innych podmiotów uczestniczących w procederze.

Aby zagwarantować możliwie najwyższą ochronę przed podróbkami, od grudnia 2016 r. na opakowaniach zamieszczamy uniwersalny kod produktu (Universal Product Code, UPC). Za pomocą tego 12-znakowego kodu kreskowego można jednoznacznie zidentyfikować produkt, producenta oraz klasyfikację towaru. W okresie przejściowym w użyciu będą zatem dwa rodzaje etykiet: z kodem oraz bez kodu UPC.