Yoğun AR-GE çalışmaları, en yüksek kalite seviyesi ve her motor tipini kapsayan geniş piston gamı, tüm büyük motor üreticilerini MAHLE pistonlarını kullanmak için ikna etmiştir. Elbette, Aftermarket'teki partnerlerimize de orijinal ekipman kalitesinde pistonlar sunmaktayız.

Ürün

Kitlerin (monte edilmiş piston ve silindir gömlekleri) imal edildikleri malzeme.

Pistonlarımızdan yüksek performans beklenir.

Yanma odasında 2.600 °C'ye varan sıcaklıklar ve buna ek olarak 250 bar seviyesine varan ateşleme basıncı: Pistonların çalışma koşulları son derece zordur. Artan devir sayıları ve piston strokları nedeniyle, bu koşullar daha da zorlaşmaktadır. Aynı zamanda, pistonların giderek daha hafif olması, sızdırmazlığın daha iyi olması, daha az yağ tüketmesi ve aşırı soğuk veya sıcak havalarda da güvenli bir şekilde çalışması istenmektedir. Hatta ticari araçlarda kullanıldıklarında, bir milyon kilometreden fazla dayanmaları beklenmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, bundan daha kolay işler de var.

Nitelikleri

Her motor için en uygun piston

ECOFORM® döner yan çekirdekli pistonlar

Binek araç benzinli motorları için optimum ağırlıkta pistonlar: Üretimde kullanılan özel döküm teknolojisi sayesinde bu pistonlar, düşük ağırlık ve yüksek konstrüksiyon direnci sunmaktadır.

MONOTHERM pistonlar

200 bar ve daha yüksek basınçlar için tek parça dövme çelik pistonlar. Sabitlenmiş etek ve kısa piston pimine sahip olan bu piston modellerinin ağırlığı, alüminyum pistonlarınkinden çok az daha fazladır.

FERROTHERM® pistonlar

Bu pistonlarda çelik piston kafası, hareketli bir piston pimi üzerinden alüminyum piston eteğine bağlanmıştır. Yüksek mukavemet ve düşük aşınma niteliklerine sahiptirler ve düşük emisyon değerleri nedeniyle, özellikle ağır hizmet dizel motorlarında kullanılmaktadırlar.

İki zamanlı pistonlar

İki zamanlı motorlarda oluşan en yüksek mekanik ve termik yüklemeye dayanıklı bu pistonlar, özel alüminyum alaşımlarından üretilmektedir.

Dökme demir tek parça pistonlar

Bu modellerde, piston kafası, segman bölümü ve etek kısmı sağlam bir ünite oluşturmakta ve uzun kullanım ömürleri nedeniyle, her boyuttaki benzinli ve dizel motorlarda kullanılmaktadır.

Dövme tek parça-etek pistonları

Dökme demir modellere kıyasla daha dayanıklıdırlar, piston duvarları daha ince ve ağırlıkları daha düşüktür. Bu özellikler, ağır hizmet tipi seri üretim motorlar ve yarış motorları için idealdir.

AUTOTHERMIK® ve HYDROTHERMIK® pistonlar

Dökme çelik plakaları vardır ve segman bölümünden etek bölümüne geçişte yarıklar bulunur. Çok sessiz çalışan bu pistonlar, binek araçların motorlarında kullanılmaktadır.

AUTOTHERMIK® ve HYDROTHERMIK® pistonlar

Bunlar dökme çelik plakalara sahiptir, ancak yarıklı değildir; daha yüksek dirence sahip birleşik bir gövde oluşturmaktadır. Bu pistonlar, genellikle binek araçların büyük yük altındaki benzinli ve dizel motorlarında kullanılmaktadır.

Segman taşıyıcılı ve pim yuvası burçlu pistonlar

Dizel motorlarda kullanılan bu pistonlarda, piston gövdesine metal olarak sabitlenmiş özel dökme demirden imal edilen segman taşıyıcı, birinci segman yuvasındaki aşınma direncini artırır. Özel bir malzemeden üretilmiş pim yuvası burçları sayesinde, pim deliklerinde dayanıklılık arttırılmıştır.

Segman taşıyıcılı ve soğutma galerili pistonlar

Özellikle yüksek çalışma sıcaklığında: Piston kafası ve segman bölümü, soğutma kanalında dolaşan yağ aracığıyla soğutulur.

Soğutma galerili ve piston kafası güçlendirilmiş segman taşıyıcılı pistonlar

Bu pistonların yanma odası kenarlarında ve piston kafasındaki çatlakları önlemek için, piston kafası özel bir sert anodize tabaka (HA tabakası) ile kaplanmıştır. Ağır hizmet dizel motorlarında kullanılır.

Soğutma galerili ve segman taşıyıcılı pistonlar

Segman taşıyıcı ve soğutma galerisi özel bir üretim yöntemi ile tek bir sistem haline getirilmiştir. Bu sayede ilk segman kanalında ısının daha iyi dağıtılması mümkün olmaktadır.

Evotec pistonlar

Asimetrik duvarlara sahip bu pistonlar, daha hafiftir ve kararlı bir yapıya sahiptir.

Orijinal ekipman uzmanlığı

Araç servisi için araştırma ve geliştirme çalışmaları: Gelecekte de güvenli ürünler monte edebilmeniz için.

Yenilikçi ürün geliştirme: EVOTEC, EVOLITE, MONOTHERM ve MonoGuide

Evotec SC pistonlar

Optimum ağırlıkta tasarlanan EVOTEC ® 2 pistonu, 100 kW/l civarındaki güncel güç yoğunlukları için çok iyi bir temel oluşturmaktadır. Evotec SC pistonu, EVOTEC ® 2 pistonundan farklı olarak, döküm işlemi sırasında bir tuz çekirdek konmasıyla oluşan ilave bir soğutma galerisine sahiptir. Entegre soğutma galerisi nedeniyle piston kafasında sıcaklıklar düşer ve ilk segman aralığında 25 K'ye varan düşüş sağlanır. Buralardaki dayanma kapasitesi önemli ölçüde artar, öyle ki 100 kW/l değerini belirgin bir şekilde aşan güç yoğunlukları mümkün olur. Bu pistonların çalışma sıcaklığına ulaşması daha hızlı gerçekleşir, bu da egzoz gazı emisyonları üzerinde olumlu bir etki yapar.

EVOLITE pistonlar

En yeni nesil benzinli motor pistonu EVOLITE'ın geliştirilmesiyle MAHLE, hafif malzemeli üretim teknolojisinde henüz sınırlara erişilmediğini göstermektedir. Modern, en yüksek dayanma kapasitesine sahip ve sürtünmenin optimum seviyeye çekildiği bu yenilikçi piston tasarımı, mühendislerimizin EVOTEC 2 tasarımını kararlı bir şekilde geliştirmeye devam etmesiyle mümkün olmuştur. AR-GE çalışmalarının hedefi, EVOTEC teknolojisini baz alarak, en gelişmiş simülasyon araçlarının yardımıyla kütle tasarrufunda ek potansiyelleri saptamak ve bunu üretilebilir bir ürün projesinde uygulamaya koymaktı. EVOTEC 2 piston konseptinde, EVOLITE'ı geliştirmek için bir 3D sayısal topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Dizel motorları için çelik pistonlar

Dizel motorları için üretilen tek parçalı MONOTHERM çelik pistonlar, bir süredir ticari araç motorlarında kullanılmaktadır. Bu pistonlar, 2014 yılından beri yüksek devir hızlarında çalışan binek araç motorlarında da yer almaktadır. Bunlar, sürtünme ve yanma işleminde belirgin avantajlar sunmakta, bu da yakıt tüketiminde ve emisyonun minimum seviyeye indirgenmesiyle kendisini göstermektedir. Bunun daha ileri seviyede geliştirilmiş varyasyonu olan MonoGuide, iki parçalı bir yapıya sahiptir. Burada piston başı, uzatılmış etek kısmında ayrılmış olup, özellikle alüminyum motor bloğunda kullanım için uygundur. 200 bar seviyesindeki ateşleme basınçları için daha uygun fiyatlı alternatifi MonoWeld®'dir. Çok daha fazla zorlama seviyesine sahip dizel motorlu ticari araçlar için cıvata bağlantılı üç parçalı MonoXcomp®, en yüksek beklentileri karşılayabilmektedir.

MonoXcomp® pistonlar

Üç parçalı cıvata bağlantılı pistonlar, farklı malzemelerden üretilmektedir. Ticari araç motorlarında en yüksek termik ve mekanik yükler için.

MonoWeld® pistonlar

Yeni sürtünme kaynağı yöntemiyle üretilen, sağlam ve düşük maliyetli çelik pistonlar. 200 bar seviyesinin üzerinde bir ateşleme basıncında ticari araç motorları için.

MAHLE, hafif alüminyum pistonları ileri teknolojik yöntemlerle zenginleştiriyor: Örneğin döküm soğutmalı segman taşıyıcıları, yanma odası hücresinde ergime ve alüminyum oksit lifleri ve yine yanma odası kenarlarında ADC dökümü ve piston göbeğinde yüksek nitelikli alaşımdan mamul burçlar ile.