Częste przyczyny

Uszkodzenia turbosprężarek wynikają najczęściej z następujących przyczyn:

  • Niewystarczające smarowanie
    Niewystarczające smarowanie prowadzi najczęściej do uszkodzenia łożysk, co z kolei prowadzi do ocierania wirnika sprężarki i turbiny o korpus.
  • Zanieczyszczony olej
    Zanieczyszczony olej smarowy prowadzi do wyżłobienia czopu wału i łożyska. Otwory oraz uszczelnienia zatykają się, co prowadzi do dużego ubytku oleju.
  • Obecność ciał obcych
    Ciała obce, przedostające się poprzez np. uszkodzony filtr oleju, prowadzą do uszkodzenia wirnika turbiny lub sprężarki. Powstałe w następstwie tego niewyważenie prowadzi do uszkodzenia ułożyskowania turbosprężarki.

Informacje techniczne