MAHLE kayar yatakları: Sağlam ve uzun ömürlü

MAHLE'nin kayar yataklar alanındaki uzun yıllara dayanan engin deneyimlerinden yararlanmak için, birçok saygın motor üreticisi ürünlerini MAHLE ile işbirliği içinde üretmekte ve test etmektedir. Bu yataklar, örneğin içten yanmalı motorların külbütör millerinde, eksantrik millerinde, biyel kollarında, krank millerinde ve balanslı millerde bulunur. MAHLE, malzeme ve üretim teknolojileri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve örneğin 27 - 140 mm çapında yatak yarımları veya gezinti ay yatakları ve yine 6 - 105 mm çapında yatak burçları üretmektedir. Elbette Aftermarket için de en yüksek kalitede.

Kayar yataklarımızdan yüksek performans beklenir.

İçten yanmalı motorların gelişimi devam etmekte ve motor performansları giderek artmaktadır. Dizel motorlar, günümüzde artık 200 bar seviyesinin çok üstünde ateşleme basınçlarına ulaşabilmektedir. Dizel direkt enjeksiyonlu motorlar, yataklarda 120 N/mm'ye varan yüzey basınçları oluşturmaktadır.2Aynı zamanda, imalat boyutları azalmakta ve bununla yatak konumlarının ölçüleri kısalmaktadır. Ayrıca yeni motor konstrüksiyonlarında yağ değişimi periyotları da uzamaktadır. Sürtünme aşınmasıyla oluşan en küçük parçacıklar bile yataklara yapışıp kaldığından, bu durum ilave bir yük getirmektedir. Geleneksel malzemelerin bu ağır yükün altından kalkamayacak olmaları anlaşılır bir durumdur. Modern motorların ihtiyaç duydukları yatakların hammaddesi, özellikle karışık sürtünme alanında, çok daha yüksek yorulma dayanımına ve daha düşük aşınma hızlarına sahip olmalıdır. Buna paralel olarak, yüksek sıcaklıklarda bile iyi bir korozyon direnci göstermelidirler.

Kayar yatakların imal edildiği malzeme

Hammadde: İnsan, motor ve çevre güvenliği için - yalnızca en iyisi

Sağlamlık, sıkı oturma, iyi çalışma özellikleri - bu talepler, malzeme teknolojisi açısından birbiriyle çelişkilidir. Çözüm: Görev paylaşımı prensibine göre tasarlanmış çok katmanlı yataklar.

Esas itibariyle üç farklı yatak modeli vardır: Tek bir metalden oluşan masif yataklar, iki ayrı metalden imal edilen bimetal yataklar ve üç farklı metalin kombine edildiği üç katmanlı yataklar. Birden çok metal hammaddesi içeren yataklar, neredeyse hep çok sağlam bir çelik destek çekirdeğinden oluşmakta ve farklı yatak metalleriyle kaplanmaktadır. Malzemeler, ilgili uygulama alanına en iyi kombinasyonu sunabilmek için, çeşitli malzemelerinin olumlu özellikleri birbirini tamamlayacak şekilde seçilmektedir. Malzeme geliştirme çalışmaları, burada anahtar rolüne sahiptir. Ayrıca, konstrüksiyon ve metal katmanlarının kalınlığı, yatağın niteliklerini etkilemektedir. Uzun yıllara dayanan deneyimleri sayesinde, MAHLE yüksek nitelikli alaşımlara sahiptir (bunların arasında alüminyum ve bronz alaşımlarını sayabiliriz).


Masif yataklar
Bir özel alaşımlarla imal edilen bir yatak metalinden oluşurlar.


Bimetal yataklar
Çelik destek çekirdeği, bir ara katman ve bir yatak metali katmanından oluşmakta ve alt veya orta derecede yük bindirilen binek araç motorlarında kullanılmaktadır.


Üç katmanlı yataklar
Çelik destek çekirdeği, yatak katmanı, bariyer katmanı ve kaygan katmandan oluşurlar (iyon püskürtmeli yatak varyasyonunda özel kaplama uygulanır) ve örneğin turbo beslemeli yüksek devirli motorlarda kullanılırlar.


Süper dirençli: İyon püskürtmeli yataklar

Birkaç yıldır yüksek performanslı dizel ve benzinli motorlarda iyon püskürtmeli yataklar kullanılmaktadır. Peki, bu iyon püskürtme işlemi nedir?

İyon püskürtme prosesinde, çelik destek, yatak katmanı ve bariyer katmanından oluşan yatak yarımları vakumlanmış iyon püskürtme makinesine konur. Katot tonlama (püskürtme) işlemiyle kaygan tabaka malzemesi yatak yarımları yüzeylerine kaplanır. Bunun sonucunda, yatak yarımlarında son derece sert ve yüksek aşınma direncine sahip kaygan tabaka meydana gelir.

1 Katot
2 Argon besleme (plazma gazı)
3 İyon akışı
4 Atomik malzeme akışı (dispersiyon)
5 Plazma
6 Yatak yarımları
7 Vakum pompası
8 Akım beslemesi

Az miktarda soygaz bulunan bir vakum kabında üç farklı malzeme yer alır: Pozitif yüklü anot, bir metal katman ile kaplanmış negatif yüklü katot ve iyon püskürtme işleminden geçecek olan üç katmanlı yatak. Anot ve katot arasına yüksek gerilim oluşturulur. Katottan elektronlar sökülüp alınır ve anoda doğru ivmelendirilir ve bu arada soygaz atomları ortamı iyonize eder. Artık pozitif yüklenmiş olan soygaz atomları katoda doğru uçar ve orada katodu çevreleyen atomlara çarpmaya başlar. Bu süreçte ikincil elektronlar da serbest bırakılır ve soygaz atomlarını iyonize etmeye başlar. Böylece serbest elektronlar, soygazın pozitif iyonize olmuş ve nötr kalmış parçalarından ve kararlı durum plazması veya plazma hali olarak adlandırılan bir karışım ortaya çıkar. Katot metal katmanından söküp alınan nötr atomlar, böylece yatak katmanının üzerinde, ince ve son derece dirençli bir metal katmanı oluşturur. Parçacık boyutlarının çok küçük olması sayesinde, oluşturulan bu katman, dikkate değer bir sertlik derecesi, yüksek genleşme limiti ve mükemmel aşınma özellikleri gösterir.

İyon püskürtmeli kaplamanın son derece yüksek sertlik derecesi, motor yağı kirlerinin yapışmasını önler. Bu nedenle iyon püskürtmeli yatak yarımı, daha yumuşak olan üç katmanlı yatak ile kombine edilmektedir. Bu kombinasyon, kir parçacıklarını galvanize edilmiş yatak katmanına alır ve böylece onları motor için zararsız hale getirir. İyon püskürtmeli yatak yarımını tanımlamak için, MAHLE bunların arkasına "SPUTTER" kelimesini yazmaktadır. Böylece montaj işleminin doğru gerçekleşmesi sağlanmış olur. Çünkü iyon püskürtmeli yatak yarımının doğru montaj konumu, yatağın güvenilir çalışması ve kullanım ömrü için belirleyicidir.

Marka işaretine sahip MAHLE iyon püskürtmeli yataklar

Araç servisi için araştırma ve geliştirme çalışmaları: Gelecekte de güvenli ürünler monte edebilmeniz için.

Yenilikçi ürün geliştirme: Polimer kaplama

Polimer kaplamalı yatak yarımları ve gezinti ay yatakları o kadar yeni olmamakla birlikte hâlâ güncelliklerini korumakta, çünkü bunlar, bu kaplama ile donatılmamış varyasyonlarına kıyasla, 15 kez daha yüksek bir aşınma direncine sahiptir. Polimer kaplama yönteminin sunduğu avantajlardan özellikle CO2 azaltımı önlemlerinde yararlanılmaktadır, örneğin hibridizasyon, start-stop veya gaz vermeden seyir (coasting) ve turbo besleme gibi. Çünkü polimer maddesi, aslında bu teknolojilerin sunması gereken özellik olan motor içi aşınmayı azaltma özelliğine sahiptir.

Polimer katman, hareket yönüne doğru düzenlenmiş ve homojen olarak dağıtılmış metal parçacıkları içermektedir. MAHLE bu katmanı, alüminyum alt katman, döküm veya sinterlenmiş bronz alaşımlar veya alüminyum kalay püskürtme katmanları üzerine donatmaktadır. Sonuç olarak, küçük yağ pompaları ve düşük viskoziteli motor yağları ile de çalışabilen yatak yarımları ve gezinti ay yataklarıdır.

+

Polimer kaplamalı yatak yarımları