Polifenol filtre: Alerjenlere karşı mucize silah?

Polifenol filtreler, aktif karbonlu kabin hava filtrelerine kıyasla daha pahalıdır; ancak bu filtrelerin alerjenlerin yüzde 90'ından fazlasını araç kabini dışında tutabildikleri söylenmektedir. Acaba yapılan bu ek masraf, karşılığını veriyor mu? Bu filtreler verdikleri sözü tutabiliyor mu?

Polifenoller, ikincil bitkisel maddeler olup, doğada örneğin üzüm, nar, ginkgo ve çay gibi bitkilerde aromatik bileşenler halinde bulunmaktadır. Yangı bastırıcı ve kansere karşı koruyucu önlem olarak etki ederler, kan damarlarında yağ birikmesini ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltırlar. Polifenolleri kendinizi her türlü hastalıktan korumak için çok amaçlı silah olarak görebilirsiniz.

Otomotiv sektöründe bir süredir özel polifenol katmanı ile kaplanmış kabin hava filtreleri sunulmaktadır. Bu özel filtreler, mikro organizmaların gelişmesini engelledikleri ve alerjenleri araç kabininin dışında tutabildikleri belirtilmektedir. Acaba sağlık açısından bu filtreleri mi tercih etmeliyiz? Yoksa üretici firmalar polifenollerin sahip olduğu iyi imajdan yararlanarak, bizi daha fazla para harcamaya mı yönlendiriyor?

Bu soruları yanıtlayabilmek için, önce alerjenlerin ne olduğunu açıklamamız gerekiyor; alerjenler üç gruba ayrılır: Reaktif alerjenler, örneğin ev tozu akarları mukoza zarına hasar verir. Temas alerjenleri, örneğin krom ve nikel egzamaya neden olabilir. Ve son olarak hava alerjenleri, örneğin huş ağacı polenleri, mantar sporları ve plastik buharları nefes darlığına yol açabilir. Alerjenlerin çoğu zaman insanlar üzerine özel bir etkisi yoktur, bazı insanlarda alerjiye yol açar.

Dolayısıyla polifenol filtreleri, kişinin alerji sorunları varsa ve bunlara karşı önlem almak isterse, anlamlı olabilir. Söz konusu filtreleri laboratuvarda standart alerjen sporlarıyla teste tabi tuttuk (sporlar grubundan micrococcus luteus ve mantarlar grubundan aspergillus niger). Test sonucu: Üreticilerin zaten oldukça genel tutulan vaatleri doğrulanmadı. İncelenen polifenol filtre malzemesinde yalnızca sporların değil, aynı zamanda mantarların da yayıldığı saptandı, özellikle ikincisi, filtre ortamını tamamen sarmıştı.

Sonuç: Burada da fiyat performans oranına dikkat etmek gerekiyor. MAHLE orijinal ekipman üreticileriyle uyum içinde çalışarak, gerek klima cihazları gerekse kabin hava filtreleri üretmektedir. Yüksek nitelikli aktif karbon bazlı kabin hava filtrelerimiz yalnızca toz, polen ve spor gibi katı maddelerin değil, aynı zamanda gazların, buharların ve kokuların da araç kabinine girmesini engeller. Diğer kabin hava filtreleri gibi, filtrelerimiz görevlerini, yalnızca düzenli olarak değiştirildikleri takdirde, lâyıkıyla yerine getirir. Bu değişimin, her 20.000 kilometrede bir kez veya yılda bir kez yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Mantarların gelişimi

 

Sporların gelişimi

 

Ayrıntılı bilgi içeren linkler:


Kabin hava filtreleri