Partnerzy w systemie

MAHLE uważa się za odpowiedzialnego partnera w handlu detalicznym oraz dla warsztatów naprawczych. Zależy nam na daleko idących rozwiązaniach, zaczynając od ochrony środowiska po optymalizację procesu oraz różne koncepcje proponowane przez warsztaty naprawcze. Więcej informacji o naszych partnerach można zaleźć tutaj.

MAHLE Aftermarket GmbH, jako partner w systemie Partslife stosuje się do wszystkich postanowień prawnych zawartych w „Ustawie o gospodarce odpadami i obiegu zamkniętym substancji” (Closed Substance Cycle and Waste Management Act). Jako lobby na rzecz przemysłu części samochodowych oraz handlu detalicznego, Partslife oferuje ujednolicone rozwiązania przemysłowe mające na celu organizację i optymalizację gospodarki odpadami oraz programów recyklingowych.


 

Usługa usuwania opakowań Partslife
Zgodnie z niemieckim „Rozporządzeniem o Opakowaniach”, producenci i sprzedawcy opakowań handlowych są zobowiązani przyjąć do recyklingu opakowanie odesłane przez klienta. MAHLE Aftermarket GmbH spełnia ten warunek stosując recykling w ramach uczestnictwa w programie usuwania opakowań Partslife.

Partslife

MAHLE Aftermarket GmbH jest partnerem w systemie TecCom i w ramach platformy B2B oferuje różne moduły umożliwiające automatyzację i optymalizację procesu zamówień oraz dostaw.

Korzystanie z jednej lub więcej usług prowadzi do długoterminowych redukcji kosztów w przypadku zarządzania zapasami, kupna, sprzedaży, błędnych dostaw oraz systemów IT.

TecCom

MAHLE Aftermarket GmbH jest udziałowcem TecDoc oraz partnerem w systemie. Wszystkie informacje zawarte w katalogach są dostępne w wersji elektronicznej dzięki TecDoc. Aktualizacje przeprowadzane są co kwartał.

TecDoc