Filtry kabinowe do pojazdów użytkowych: wytrzepanie zamiast wymiany oszczędza koszty

Dobrze działający filtr kabinowy jest szczególnie ważny w przypadku pojazdów użytkowych. Zapobiega on bowiem dostawaniu się substancji szkodliwych do kabiny kierowcy – a pojazdy użytkowe są stosowane często właśnie tam, gdzie występuje szczególnie duże zapylenie, np. na placach budowy czy w kamieniołomach. Filtr kabinowy musi wtedy zatrzymywać nie tylko pył drobnocząstkowy, lecz także zapewnić izolację kabiny od dużych zanieczyszczeń. Dlatego dzisiaj prawie wszystkie pojazdy użytkowe są wyposażone w filtry kabinowe. Typowo filtr taki jest zamontowany w pojeździe przed klimatyzacją, dzięki czemu zasysane powietrze otoczenia jest wdmuchiwane do wnętrza pojazdu po oczyszczeniu. Przy optymalnym stanie filtra może to być nawet do 150 litrów na sekundę. W pojeździe bez filtra kabinowego, na skutek powstającego podczas zasysania efektu tunelowego, stężenie substancji szkodliwych zagrażających kierowcy mogłoby być nawet sześciokrotnie większe, niż na wolnym powietrzu. Jednak im więcej zanieczyszczeń jest zatrzymywane przez filtr, tym szybciej wyczerpana zostaje jego pojemność. W bardzo zapylonym otoczeniu filtr już po kilku godzinach może ulec tak znacznemu zatkaniu, że nie będzie przepuszczał świeżego powietrza do wnętrza. Wtedy należałoby go wymienić. Ponieważ jest to jednak związane z kosztami, wymiana jest często opóźniana – na szkodę kierowcy.

Alternatywa: wytrzepywany filtr MAHLE z możliwością czyszczenia

We współpracy z Mercedes-Benz firma MAHLE opracowała filtr kabinowy, nadający się do czyszczenia. Pojazdy budowlane serii Actros i Actros II są fabrycznie wyposażane w takie filtry. Włóknina filtracyjna jest tak skonstruowana, że może zatrzymywać szczególnie dużą ilość pyłu. Po wyczerpaniu jej pojemności filtr można wytrzepać lub nawet lepiej przedmuchać sprężonym powietrzem. Specjalne medium filtracyjne jest wtopione w stabilną, odlewaną ramkę z tworzywa sztucznego. Dzięki temu jest odporne na silne uderzenia podczas czyszczenia i znosi je bez uszkodzenia. Testy wykazały, że oczyszczony filtr kabinowy nie traci zdolności filtracyjnej i zapewnia kierowcy tę samą ochronę, jak nowy filtr. Filtr MAHLE ma tak trwałą konstrukcję, że można go czyścić do 80 razy.

Węgiel aktywny wiąże nawet gazy

Filtry MAHLE są dostępne jako filtry cząstek stałych oraz jako filtry zespolone. Filtry cząstek stałych zatrzymują pył, sadzę z oleju napędowego oraz pyłki roślinne. Filtry zespolone z węglem aktywnym pochłaniają dodatkowo drażniące gazy jak ozon albo nieprzyjemne zapachy czy też trujące gazy, pochodzące na przykład z nawozów sztucznych. Są one gromadzone w porach węgla aktywnego. Granulat, którego strukturę można porównać do gąbki, jest umieszczony pomiędzy dwoma warstwami włókniny. Jest on tak porowaty, że dwa gramy węgla aktywnego mają powierzchnię odpowiadającą w przybliżeniu powierzchni stadionu piłkarskiego. Standardowy filtr zawiera 200 gramów węgla aktywnego, co odpowiada powierzchni filtra równej w przybliżeniu 100 boiskom piłkarskim.

Wskazówki na temat czyszczenia

Podczas czyszczenia filtra należy zwracać uwagę na następujące punkty:

przy wytrzepywaniu lub przedmuchiwaniu filtra zanieczyszczenia muszą być usuwane w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu powietrza, to znaczy wytrzepywana musi być ta strona filtra, na którą napływa zanieczyszczone powietrze.

W trakcie czyszczeni należy zawsze nosić maskę oddechową.

Odsyłacze do innych stron:


Filtry kabinowe