Weryfikacja kodu MAPP online

Sposób sprawdzania kodu z etykiety:

  • Za pomocą dwuwymiarowego skanera kodów kreskowych zeskanować dwuwymiarową macierz danych (kod MAPP).
  • Inne rozwiązanie: wpisać oba wiersze kodu MAPP, czyli GTIN i kod losowy (włącznie z nawiasami, lecz bez spacji i zmiany wiersza).

Wynik kontroli pojawia się w przeciągu kilku sekund:


Zielony

wynik pozytywny! Podany kod jest kodem oryginalnej części MAHLE. Sprawdź także zabezpieczenie VeoMark na etykiecie.


Żółty

Ostrzeżenie! Przekroczona została maksymalna liczba sprawdzeń dla tego kodu. Skontaktuj się z dystrybutorem MAHLE, jeżeli masz wątpliwości co do wiarygodności posiadanego produktu. Dodatkowo sprawdź zabezpieczenie VeoMark na etykiecie.


Czerwony

Błąd! Wprowadzony kod ma nieprawidłowy format. Sprawdź, czy wpisałeś cały kod w jednym wierszu bez spacji i bez błędów.Wpisz tu kod MAPP MAHLE Aftermarket: