Bezpieczeństwo dzięki kodowi MAPP i VeoMark

Każda część silnika MAHLE Original otrzyma w przyszłości własną tożsamość komputerową: alfanumeryczny kod MAPP. Specjalna metoda kodowania uniemożliwia fałszerzom tworzenie własnych kodów. Kod MAPP składa się z 2 wierszy: pierwszy wiersz jest identyczny na każdej etykiecie na całym świecie, stanowi bowiem identyfikację MAHLE Aftermarket (GTIN – Global Trade Item Number). Drugi zawiera natomiast niepowtarzalny kod losowy, który jest inny na każdej etykiecie.

Oprócz weryfikacji online kod MAPP umożliwia sprawdzenie na miejscu, bez połączenia internetowego – poprzez powiązanie z danymi na etykiecie bezpieczeństwa VeoMark o wymiarach 5x12 mm. VeoMark ma dwie dodatkowe cechy, chroniące przed kopiowaniem.

Kombinacja kodu MAPP i VeoMark pozwala na osiągnięcie maksymalnego zabezpieczenia przed fałszowaniem, gdyż w przeciwieństwie do techniki klasycznej jak np. hologramy serializacja (powiązanie pomiędzy danymi kodu MAPP i VeoMark) nie może być imitowana.